ІСТОРИЧНА ПОДІЯ

 

Вперше випускники духовного закладу ЦХВЄУ отримали свідоцтва про державне визнання свого диплому

Напередодні перший пакет документів десяти працівників і студентів КБІ пройшов перевірку і вони отримали свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту.

 

 

Свідоцтво про державне визнання

 

Нагадаємо, на сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднено Проект стандарта зі спеціальності 041 "Богослов'я" першого (бакалаврського)рівня освіти. Даний документ є основним для формування освітньої програми для підготовки ліцензійної та акредитаційної справи.

Стандарт визначає сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів за першим рівнем вищої освіти в межах спеціальності 041 "Богослов’я". Він базується на компетентнісному підході й поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії "Гармонізація освітніх структур в Європі" (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

 

 

Працівники та студенти КБІ

Розробниками стандарту є доктори, кандидати і магістри богослов’я, філософських та історичних наук: Тарас Дятлик (голова правління громадської організації "Євро-Азіатська теологічна асоціація", голова правління Міжнародної ради з питань євангеличної богословської освіти (International Council for Evangelical Theological Education), Василь Рудейко (завідувач кафедри літургійних наук Українського католицького університету), Ігор Сацик (доцент кафедри філософії та релігієзнавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), Андрій Смирнов (доцент кафедри історії Національного університету "Острозька академія"), Віталій Хромець (доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова), Віталій Шевченко (провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАНУ), Микола Щербань (доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

Прес-служба Відділу освіти ЦХВЄУ

 


[відділ освіти][новини][матеріали][церковна освіта][академічна освіта][проекти][медіа][контакти]

 

Copyright © 2011 Відділ освіти ЦХВЄУ. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

Пишіть нам: info@chveu-osvita.org.ua